Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Paardensportvereniging de Zuidplasruiters

Algemene informatie

Dressuur
De dressuurlessen worden verzorgd door Erwin Driessen. De groepslessen van minimaal 5 tot maximaal 6 deelnemers per uur, worden gegeven op de maandag en de woensdag.

Springen
I.v.m. een te geringe opkomst, worden de springlessen niet door de vereniging georganiseerd. Enkele enthousiaste leden lessen op de dinsdagavond van 18:45 - 21:15 uur (incl. neerleggen en opruimen hindernissen) in groepjes van 2 tot 6 ruiters. Deze lessen worden gegeven door Arjan van de Bosch. Leden die aan deze lessen mee willen doen zijn van harte welkom om eens te komen kijken. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de vertegenwoordiger rijdende leden binnen het bestuur.
Iedere zaterdag van 12.00 tot 15.30 is tijdens de wintermaanden de binnenbak beschikbaar voor springers en op zondag van 13.30 tot 15.00 (beide dagen met of zonder instructeur, maar overleg dit dan wel even met elkaar zodat jullie elkaar niet in de weg rijden).
Wanneer het weer geschikt is, kan er uiteraard ook in de buitenbak gesprongen worden.

Mennen
Voorzover daar behoefte aan is, kunnen de menners eveneens terecht op ons terrein. Mochten de menners behoefte hebben aan gebruik van de binnenbak, dan graag even dit vastleggen in overleg met het Bestuur.

Reglementen en afspraken
Voor alle lessen geldt dat de binnenbak hiervoor beschikbaar is op de vastgestelde lestijden. Andere ruiters/ menners hebben dan geen toegang.
Privélessen zijn toegestaan, dit geeft echter geen alleenrecht op het gebruik van het terrein of de binnenbak. Andere ruiters/ menners kunnen op deze tijden ook van het terrein en de binnenbak gebruik maken.

Wijzigingen en vragen/opmerkingen s.v.p. doorgeven aan de vertegenwoordiger rijdende leden; Annita van Nieuwkerk tel nr 06-29150832 (dressuur) en Nettie Vis tel nr 06-52336899 (springen). Aan- en afmelden kan alleen voor het nieuwe kwartaal. Bij afmelding van de lessen word je automatisch terreingebruiker. Terreingebruiker ben je voor een jaar! Dus niet een kwartaal wel en dan weer niet.

Het Veiligheidscertificaat eist dat wij alleen gediplomeerde instructeurs op ons terrein mogen uitnodigen om ons de fijne kneepjes van het paardrijden te leren. Gelieve een kopie/scan van het diploma van je instructeur eerst naar het bestuur te (of per post te sturen naar: PSV De Zuidplasruiters, p/a C.E. van der Klaauw, Heemraadweg 10, 2741 NA Waddinxveen) alvorens de lessen bij deze instructeur te laten aanvangen op het terrein van De Zuidplasruiters.

Veiligheid op het terrein Een gecertificeerde VEILIGHEIDSHELM IS VERPLICHT, te allen tijde en op het hele terrein. Bij het springen over de natuurlijke hindernissen is het dragen van een bodyprotector verplicht! Bij het springen over de gewone hindernissen wordt het sterk aanbevolen!

Regels voor gebruik binnenbak
1) Bij binnenkomst en vertrek altijd met luide stem melden: DEUR VRIJ
2) Heeft je pony / paard gemest, dan meteen de mest opruimen
3) Ruiters op de linkerhand hebben altijd voorrang, bij figuren rijden en bij het elkaar passeren kan je elkaar de linkerhand geven.
4) Aan het einde van de les zo snel mogelijk de bak verlaten, zodat je de volgende les niet te lang hindert met uitstappen.
5) Indien de les niet gevolgd kan worden, altijd overleggen met de instructeur of de vertegenwoordiger rijdende leden i.v.m. een mogelijke inhaalles.
 

 

 

 

KostenGebruiker verenigingslessen
 
 Dressuur voor beginners  € 42,00*
 Dressuur voor gevorderden  € 85,00*
 Springen voor beginners en gevorderden  € **

* Een terreingebruiker kan per kwartaal de keuze maken om gebruik te maken van de verenigingslessen (mits er plaats is). Deze lessen vinden plaats op tijdstippen die in overleg met het bestuur worden vastgesteld. Over het algemeen op maandag- en op woensdagavond (volwassenen) en op vrijdagavond (jeugd).
Minimale bezetting 5 combinaties (streef aantal is 6 combinaties) per les gedurende 12 lessen per kwartaal. Prijzen zijn per kwartaal. Wijzigingen / opzeggingen van lessen dienen schriftelijk te worden ingeleverd 2 weken voor het einde van ieder kwartaal t.a.v. de het Bestuur.
N.B. bij opzegging van de lessen blijft men automatisch terreingebruiker, totdat men conform de regels, voor 15 november van het lopende jaar, opzegt voor het volgend jaar.

** afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er per keer en per springles betaald.

 

 

Contactgegevens:
MW. C.E. van der Klauw
Oostringdijk, nabij 3a
2841 LD Moordrecht
tel.: 06-51264457
mail: bestuur@zuidplasruiters.nl
site: www.zuidplasruiters.nl