Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Badmintonvereniging Zevenhuizen

Contactgegevens:
Speellocatie:
Dorpshuis Swanla
Burgemeester Klinkhamerweg 86
2761 BJ Zevenhuizen
 

tel.: 06 21865456 
 mail: pimvanbruggen@hetnet.nl
site: www.bvzevenhuizen.nl 

 

WIE KAN ER LID WORDEN?

Iedereen van 16 t/m 88 jaar, dames en heren.


WAAR EN WANNEER SPELEN WE?

In dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen,
tel. 0180-631989.

We spelen in principe het gehele jaar door met uitzondering van
een periode van ca. 6 weken in de zomervakantie.

Seniorleden:   maandagochtend    van 09.00-10.30 uur
               woensdagavond     van 20.00-22.30 uur
               vrijdagavond      van 20.00-22.30 uur

 

WAT KUN JE VERWACHTEN?

Ieder nieuw seniorlid krijgt op woensdagavond een gratis basis-
training bestaande uit 3 lessen onder leiding van een trainer.
Daarnaast is er voor ieder die dat wil de mogelijkheid deel te
nemen aan collectieve trainingen. De kosten daarvan worden
hoofdelijk omgeslagen.

Gedurende de resterende tijd worden onderling de krachten gemeten
met steeds wisselende partners en tegenstanders. Iedereen speelt
in een ontspannen sfeer met iedereen.

Er is een aparte groep, meest dames, zij spelen op de maandag-
ochtend. De dames van de maandagochtendgroep kunnen ook meespelen
op de vrijdag en op de woensdag (indien regelmatig op woensdag
wordt gespeeld, geldt het tarief van de woensdagavond.  

Een aantal malen per jaar worden er onderlinge toernooien
georganiseerd en aan het eind van het seizoen zijn er
clubkampioenschappen.

Gevorderden kunnen deelnemen aan georganiseerde competities zoals o.a.:

-   gemengde- of heren(districts)competitie     (voor- en najaar);

-   damescompetitie                             (voorjaar).

           

NIVEAU

De vereniging heeft een duidelijk recreatief karakter. Er spelen
momenteel 3 teams competitie bij de NBB van het district Zuid-
Holland. Het eerste gemengde team speelt momenteel in de 5e
klasse, het tweede team speelt in de 7e klasse en het herenteam
speelt in de C-klasse.

We streven naar verhoging van het spelniveau, doch met behoud van
het ongedwongen karakter en zo min mogelijk onderscheid tussen
competitie- en recreatiespelers, dus geen topbadminton!

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP

-   seniorleden maandagochtend en vrijdagavond         € 124,--

-   seniorleden woensdagavond en vrijdagavond          € 155,--

 

HOE KAN/MOET IK MIJ AFMELDEN

Kom eerst een drietal keren kijken en meedoen. Bevalt het, vul dan
het aanmeldingsformulier in. Dit formulier is altijd in de zaal
verkrijgbaar via één van de bestuursleden, via het secretariaat,
of te downloaden op de website. Formulieren in te leveren bij
Jane Bos, secretaris.

Aanmelden van geldt altijd voor een heel seizoen
(loopt van 1 augustus t/m 31 juli).

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, behoudens
schriftelijke opzegging vóór 1 mei, voorafgaand aan het
nieuwe verenigingsjaar.

Alle opzeggingen gelden uitsluitend na bevestiging van het bestuur.

 

WELKE UITRUSTING IS NODIG?

Om te beginnen normale sportkleding. Een paar goede zaalschoenen
(geen zwarte zool) en een eenvoudig racket. Het racket dient wel
beter te zijn dan een racket uit een strandset. De kosten van een
beginnersracket bedragen ca. € 30,--.

 

MEER INFORMATIE

Secretaris:       Jane Bos, De Lente 10, 2761 VN Zevenhuizen,
                  tel: 0180-756365

Voorzitter:       Pim van Bruggen, 
                  tel. 0180-633969,
                  Fax: 0180-632205,
                  e-mail: pimvanbruggen@hetnet.nl