Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Hevige discussies tijdens jongerendebat

Om te weten wat er bij jongeren in Zuidplas leeft, maar ook om de jongerenraad zelf onder de aandacht te brengen, hield diezelfde raad op donderdag 1 december in 't Blok een debatavond. In het debat, dat als thema 'Denk niet wit, denk niet zwart' had, ging het over landelijke maar ook lokale thema's. Dat liep soms uit op hevige discussies.
 

"Als iemand op zijn zestiende al stemgerechtigd is, dwing je diegene om al vroeg over belangrijke zaken na te denken. Daarmee kan de jeugd minder lang kind zijn." Aan het woord is

een van de deelnemers van het debat en hij reageert op de stelling of de stemgerechtigde leeftijd moet worden verlaagd naar zestien jaar. De spreker is tegenstander, maar er zijn ook voorstanders van de stelling, al zijn dat er niet zo heel veel. 

"Politici kijken toch vooral naar wat hun kiezers willen. Nu heb je als zestienjarige geen stemrecht en ben je dus minder interessant voor de politiek. 
Zodra je die belangrijke stem hebt, zijn ze misschien wel bereid om beter te luisteren naar wat wij als jeugd willen", zegt een voorstander van de stelling. Ook het verbieden van telefoongebruik op de fiets en het meer laten sporten van leerlingen op middelbare scholen zijn onderwerpen van gesprek. Ook ontbreekt de zwartepietendiscussie niet. Bij het openen van het debat over of Zwarte Piet racistisch is of niet, breekt de woordenstrijd pas echt los.

"Ik wil niet dat mijn cultuur me op deze manier wordt afgenomen en laten we een kinderfeest gewoon een feest voor kinderen houden", zegt een voorstander van Zwarte Piet. Al tijdens zijn relaas zitten zijn tegenstanders hevig te schudden met hun hoofd, terwijl ze hun reactie al paraat hebben. 

Net zoals in de rest van het land gaat het er tijdens de discussie over dit onderwerp fel aan toe, al is er ook een grote groep die geen partij kiest, maar vindt dat er voor beide meningen wat te zeggen valt. Behalve vijftien jongeren, zijn bij het debat enkele gemeenteraadsleden aanwezig, die zich ook af en toe laten gelden.

"We hopen er door het debat achter te komen wat er onder jongeren leeft", legt Cas Biesheuvel van de jongerenraad Zuidplas uit. "Dat nemen we dan weer mee in de jongerenraad." De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente, over zaken die de jeugd aangaan.

BRON: Hart van Holland online, geschreven door Job van der Plicht

07-12-2016 • 0 reactie(s)

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas Gemeente Zuidplas Jeugdwerk Zuidplas Blixum JIP Zuidplas Actief