Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

ChristenUnie/SGP

Jongeren van Moordrecht! Welkom op JIM, de online informatiebron en ontmoetingsplaats. De fractie van ChristenUnie / SGP vindt het belangrijk dat Moordrecht ook voor jullie een goede woonplaats is en blijft. De jeugdgemeenteraad die we om die reden graag zouden willen is er helaas (nog) niet, maar we dagen jullie uit hier te laten zien dat jullie samen een goede discussie kunnen voeren aan de hand van de nieuwsberichten die geplaatst worden. Het is voor ons een extra motivatie om te blijven pleitten voor een manier waarop jullie wensen gehoord en bediscussierd worden binnen de lokale politiek.  

https://zuidplas.christenunie.nl