Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Jongerenraad

Wil jij in de jongerenraad Zuidplas?
Februari 2016 gaat de jongerenraad Zuidplas officieel van start!

We zijn op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, die graag meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen!!

Je kunt via de mail (kim@jeugdwerkzuidplas.nl) contact opnemen als je graag in de jongerenraad wilt. Bellen of whatsappen kan trouwens ook 06-21185387.

 

 

 

Wat is een jongerenraad?
Jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Een jongerenraad is een vaste groep jongeren die regelmatig bijeenkomt (ongeveer 6 keer per jaar) en over langere tijd gevraagd en ongevraagd advies geeft. Voor het zitting nemen in de raad en het actief meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen krijgen leden van de jongerenraad een kleine financiële bijdrage, net als gemeenteraadsleden dat krijgen.


De taken van een jongerenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:  
* Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente Zuidplas, daar waar het gaat om zaken die de jeugd aangaan.
* Initiatieven nemen om contact te onderhouden met het college van B&W en de politiek en de beleidsmedewerker van de gemeente Zuidplas.
* Bij zoveel mogelijk jongeren in Zuidplas interesse wekken voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren.
* Informatie en documentatie over behoefte van de jeugd verzamelen.

 

Waarover kan het gaan binnen de jongerenraad?
De jongerenraad geeft advies inzake het jeugdbeleid. De onderwerpen die hieronder vallen zijn o.a.:
* de geplande speel- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd.
* activiteiten  voor de jeugd.
* wijzigingen in het gemeentelijke beleid t.a.v. de jeugd
* huisvesting voor jongeren
* gezondheidszorg (alcohol en drugs) 
* jeugdhulpverlening
* jongereninformatie
* overlast en veiligheid


Samenstelling
De jongerenraad bestaat uit 7 t/m 13 jeugdleden in de leeftijd van 12- 23 jaar, woonachtig in de gemeente Zuidplas. Het streven is uiteraard dat middels de leden van de jongerenraad alle dorpskernen vertegenwoordigd zijn.

 

Wat vooraf ging...
In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat de gemeente jongeren de positieve aandacht geeft die zij verdienen. Er wordt niet gepraat over jongeren, maar met jongeren. Medio 2014 is door een toen 21 jarige jongere, Rémy Ndizeye Niyigena, uit Zevenhuizen een initiatief gestart voor het oprichten van een jongerenadviesraad in de gemeente Zuidplas. Aan de fractievoorzitters heeft hij zijn idee voorgelegd en er is toendertijd overleg geopend met de portefeuillehouder jeugd, André Muller.

Na voorbereidingen etc. is het voorstel voorgelegd aan de raad dinsdag 24 november 2015 heeft de raad zich uitgesproken over de vraag of er een jongerenraad moet komen in de Gemeente Zuidplas. De gemeenteraad stemde voor.

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas Gemeente Zuidplas Jeugdwerk Zuidplas Blixum JIP Zuidplas Actief