Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

RIAGG (nu GGZ)

 

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autistismestoornis, iemand met een drankprobleem of schizofrenie of mensen met een depressie.

Binnen de ggz kan een cliënt geholpen worden door een ggz-instelling of een vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut. Deze laatste twee zijn niet aangesloten bij GGZ Nederland. Op de website www.nvvp.nl kunt u meer informatie vinden. 

Ggz richt zich op vier zaken:

  • Het voorkomen van psychische aandoeningen;
  • Het behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
  • Het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving;
  • Het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

Ggz instellingen

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn er voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen. U kunt denken aan problemen als burn out, straatangst, depressiviteit, verslaving, agressiviteit of schizofrenie. De ggz-instellingen bieden behandeling, zorg en begeleiding. Door alle verschillen in oorzaak en uiting van psychische problemen, zijn er zeer veel soorten instellingen en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg.  

 

Geïntegreerde ggz-instellingen

De geestelijke gezondheidszorg heeft in de laatste jaren flinke ontwikkelingen doorgemaakt. In het verleden was er een onderscheid tussen de aanbieders van ambulante zorg en klinische zorg. Voor ambulante zorg waren er de RIAGG’s. Klinische zorg werd geboden door de algemeen psychiatrische ziekenhuizen. In de meeste regio’s zijn instellingen gefuseerd en kunnen mensen terecht bij één geïntegreerde ggz-instelling. De huidige ggz- en verslavingszorg instellingen bieden doorgaans preventie, eerstelijns-ggz, ambulante zorg, gespecialiseerde zorg, klinische zorg en langdurig verblijf.

 

Aanmelden

Mensen kunnen zich alleen bij GGZ Midden-Holland aanmelden via een verwijzing van de (huis)arts, de medisch specialist of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

 

Onze werkwijze

Medewerkers van GGZ Midden-Holland verlenen niet minder zorg dan noodzakelijk en niet meer dan nodig is. Wij willen dat onze zorg zo min mogelijk inbreuk maakt op iemands gewone leven. Behandelingen bieden wij dichtbij de cliënt, in de regio. (Crisis)opnames vinden alleen plaats als het niet anders kan en dan nog zo kort mogelijk.

 

Contactgegevens:

 

GGZ Midden Holland/RIAGG
Postadres: Ronsseweg 225, 2803 ZB Gouda
Algemeen telefoonnummer: 0182 56 3600
Website: www.ggzmiddenholland.nl