Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Buro Halt

Halt is een samenwerking van het ministerie van Justitie, gemeenten en de politie. Halt levert een bijdrage aan criminaliteitsbestrijding en preven-tie bij jongeren tot 18 jaar.

 

De Halt-procedure

Wanneer een jongere door de politie wordt aangehouden voor bijvoorbeeld vandalisme, diefstal of een vuurwerkdelict, wordt hij direct doorverwezen naar Halt. Via Halt krijgt de jongere de kans zijn fouten te herstellen en de schade te vergoeden, zonder dat de officier van Justitie erbij betrokken wordt. HALT staat dus voor Het ALTernatief (een alternatief voor doorverwijzing naar de officier van Justitie

 

De Stopreactie

Kinderen tot 12 jaar die door de politie zijn aangehouden, kunnen vanwege hun leeftijd niet strafrechtelijk worden vervolgd. Als zij echter een Halt-waardig delict hebben gepleegd, krijgen zij en hun ouders een Stop-reactie aangeboden. De Stop-reactie wil het gedrag van kinderen zo vroeg mogelijk veranderen zodat de kinderen niet opnieuw met de politie in aanraking komen.

De Stop-reactie helpt ouders om op een duidelijke en effectieve manier te reageren op wat er is gebeurd. Het kind leert in de Stop-reactie wat het verkeerd heeft gedaan en hoe het kan zorgen dat zoiets niet nog eens gebeurt.

Meedoen aan de Stop-reactie is vrijwillig.

 

Signalering

Het is belangrijk om bij jongeren in een vroeg stadium te achterhalen of er sprake is van achterliggende problematiek. Strafbaar gedrag kan een indicatie zijn dat er meer aan de hand is. Door samen met de jongere en de ouders op zoek te gaan naar een oplossing, kan worden voorkomen dat jongeren doorgaan met het plegen van (steeds zwaardere) strafbare feiten.

Signaleren is een belangrijke taak van Halt, maar Halt verzorgt geen feitelijke hulpverlening. Halt kan ouders en jongeren wel in contact brengen met gespecialiseerde instanties zoals Bureau Jeugdzorg.

 

 

 

De jongeren

De meeste jongeren die naar Halt worden verwezen, zijn 13 tot 14 jaar. Vaak plegen zij dit soort delicten om stoer te doen of omdat ze het spannend vinden om dingen te doen die niet mogen.Halt-jongeren horen niet tot een bijzondere probleemgroep. Meestal zitten ze nog op school, spijbelen nauwelijks en wonen nog thuis. Zo’n 20% van de Halt-cliënten zijn meisjes. De meeste meisjes worden naar Halt verwezen voor (winkel)diefstal.

 

Contactgegevens:

 

Regioteam Gouda e.o 
Turfmarkt 44
2801 HB Gouda 
Postbus 3091 
2800 CD Gouda
T  0182 52 06 33
F  0182 52 41 38
info@halthmh.nl
W http://www.halthmh.nl 

Voor meer info, ga naar de website:

www.halthmh.nl